Sınıf StatisDics Kütüphane Linkler Uygulama soruBANK
En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır
GOETHE

 English Türkçe